SeedUp

Tohum uygulama gübresi

SeedUp

Bitkiler için çimlenmeden hemen sonrası, önemli ve kritik bir dönemdir. Burada değerlendirilmesi gereken iki nokta, tohumun kendi bünyesindeki besin rezervi miktarı ve tohumu çevreleyen toprağın besin elementleri miktarıdır. Örnek; tohumun elde edildiği ebeveynlerin yetiştirildiği toprakta çinko değerleri ortalamanın altındaysa, bu bitkiden alınan tohumun rezervlerindeki çinko değerleri de ortalamanın altında olmaktadır ve/veya çimlenme sonrası kılcal kökler yeterli besinleri bulamayabilirler.

Sıradan gübreleri bu dönemde tohumun yanına/yakınına seremeyiz zira tohuma zarar verebilirler ve yapraklar belirli büyüklüğe ulaşmadan yaprak gübresi uygulamak da mümkün değildir.

SeedUp tohum uygulama gübresi bu önemli dönemde, anahtar besin elementlerinin tohum ile beraber uygulanmasına imkan verir. SeedUp uygulaması ile tohum genetik potansiyelini daha etkin kullanır.

Ar-ge çalışmaları SeedUp’ın çimlenen tohumlarda güvenle kullanılabileceğini ve uygulama yapılan tohumlardan elde edilen genç bitkilerin, uygulama yapılmayanlara göre besin elementi seviyelerinin daha yüksek çıktığını göstermiştir.

SeedUp’ta kullanılan hammaddeler yüksek safiyette ve araştırmalar dahilinde seçilmiştir. Tavsiye edilen dozlarda kullanıldığında, tohumlar aylarca bekletilse dahi olumsuz etki, yakıcılık vb. görülmez.

SeedUp tohum firmaları ve çiftçiler tarafından kolaylıkla uygulanabilir.

SeedUp uygulaması, bitkilerin erken gelişme dönemlerinde ek besin elementlerini bulmalarına ve içeriğindeki özel katkı maddeleri ile de tohumların çimlenmesine yardımcı olur.

SeedUp uygulaması ile güçlü bir erken gelişim sağlanır. Özellikle besin elementi bakımından zayıf topraklarda etkisi görsel olarak dahi rahatlıkla farkedilir. Diğer taraftan SeedUp ile uygulanan besin elementi miktarı göreceli olarak bitkinin genel gelişimi için yeterli değildir. Bitki çeşidine göre değişmekle beraber, bitkilerin 1 dekar alandan kaldırdığı besin elementleri kilolarla ifade edilir. Dolayısıyla bitki gelişimi boyunca yapılacak uygun sulama, gübreleme ve diğer kültürel işlemlere devam edilmelidir. SeedUp başarılı gübreleme programlarının önemli bir parçasıdır.

SeedUp ekimle birlikte, fidelerin şaşırtma zamanı veya sulama suyuyla uygulanabilir, suda çözünür ve bitki tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Zengin içeriği nedeniyle tohum harici uygulamalarda, bitkilerin ileri dönemlerinde stres şartlarına karşı bitkileri kuvvetlendirmek için kullanılabilir. Köklenmeye yardımcı olur.

Aşağıdaki kullanım tavsiyeleri genel tecrübelere dayanmaktadır; çevresel, yapısal değişikliklere ve tarımsal analiz sonuçlarına göre düzenlenebilir.

KVKK Sözleşmesi

İlgili Ürünler

Bu site, Bulut Web Site Logo Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.